Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ.

Ο χρυσός είναι μια χρηματιστηριακή αξία, ένα επενδυτικό αγαθό. Καθημερινά μεταβάλλεται η τιμή του πάντα σε συνάρτηση με την ζήτηση και την προσφορά.

Με τις διαφορές ωρών λειτουργίας των παγκόσμιων αγορών ο δείκτης του χρυσού κινείται διαρκώς διαμορφώνοντας τις τιμές στις συναλλαγές.
Οι εμπορικοί κλάδοι που έχουν σχέση με το αντικείμενο αλλά και οι επενδυτές οφείλουν να παρακολουθούν στενά την τιμή του χρυσού.

 


 

OΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Τα διεθνή χρηματιστήρια είναι τα ευέσθητα βαρόμετρα των διεθνών, των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων αλλά κι ένας δείκτης που φανερώνει πόσο ασφαλείς νοιώθουν οι επενδυτές.

Οι διακυμάνσεις όλων των δεικτών είναι αυτές που επηρεάζονται άμεσα από την ψυχολογία ενός επενδυτή όπως αυτός αντιλαμβάνεται τα γεγονότα στην χώρα του αλλά κι όχι μόνο.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΥΣΟΥ  

21.6.19

 21.6.18

 

 

 

 

 

 


Η τιμή του χρυσού έχει κάνει μια τεράστια άνοδο τα τελευταία 40 χρόνια με την σημαντικότερη άνοδο να σημειώνεται την τελευταία δεκαετία.

δεικτικά η τιμή του χρυσού

  • το 1970 ήταν 35 $/ουγγιά,
  • το 1975 - 161 $/ουγγιά,
  • το 1985 – 318 $/ουγγιά,
  • το 2005 – 446 $/ουγγιά,
  • το 2010 – 1227 $/ουγγιά

ενώ το 2012 έφθασε τα 1700 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι αιτίες είναι αρκετές αλλά οι βασικότερες είναι:

Η κατάργηση του κανόνα του χρυσού που επέτρεπε στα κράτη να τυπώνουν χρήματα μόνο όσο υπήρχε αντίκρισμα σε απόθεμα χρυσού. Ένας κανόνας που λειτουργούσε σταθεροποιητικά στην παγκόσμια οικονομία και συγκρατούσε τον πληθωρισμό. Καταργήθηκε το 1914, καθώς ο εξοπλισμός για τη διεξαγωγή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου απαιτούσε τεράστιες ποσότητες χρημάτων για τις οποίες δεν υπήρχαν τα ανάλογα αποθέματα χρυσού. Οι ποσότητες του χωρίς αντίκρισμα χρήματος συνέχισαν να αυξάνονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρας και κατά συνέπεια αυξάνονταν οι τιμές των μετοχών, των ακινήτων, των εμπορευμάτων εισηγμένων στο χρηματιστήριο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά μέχρι που έσπασε η «φούσκα» και επήλθε το κραχ του 1929.

Η κατάργηση του συστήματος σταθερών ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς που ίσχυε από 1944. Ήταν ένα σύστημα το οποίο προσδιόριζε σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των χωρών που συμμετείχαν σε αυτό. Υπήρξε μια διεθνής προσπάθεια για την επαναφορά του συστήματος του κανόνα του χρυσού που όμως λειτουργούσε διαφορετικά από τον προηγούμενο αντίστοιχο κανόνα. Σύμφωνα με αυτό όλα τα νομίσματα είχαν αντίκρισμα σε δολάρια και τα δολάρια σε χρυσό. Έτσι το Αμερικάνικο Δολάριο συνδέθηκε με τον χρυσό σε σταθερή αναλογία 35 δολαρίων ανά ουγγιά χρυσού. Το σύστημα αυτό καταργήθηκε και επίσημα το 1971, λόγω των τεράστιων χρηματικών αναγκών των Η.Π.Α. αποτέλεσμα της εμπλοκής τους σε πολεμικές συρράξεις. Έκτοτε, αργά αλλά σταθερά, οι τράπεζες άρχισαν να εκτυπώνουν ακόμη μία φορά χρήματα χωρίς αντίκρισμα, με αποτέλεσμα να υπερχρεώνονται συνεχώς όλα τα κράτη κυρίως της Δύσης.

Έντονοι πληθωριστικοί κίνδυνοι που οδήγησαν τους επενδυτές σε αναζήτηση τρόπων προστασίας της περιουσίας τους.

Η αύξηση της ζήτησης για κοσμήματα και επενδυτικό χρυσό από την Κϊνα και την Ινδία.

Η περιορισμένη προσφορά του χρυσού σε σχέση με τη ζήτηση.gold coins stack

Η πτώση της ισοτιμίας του δολαρίου, γιατί καθώς η τιμή του χρυσού
αποτιμάται σε δολάρια Αμερικής κάθε φορά που διολισθαίνει το δολάριο
ανεβαίνει ο χρυσός.

 

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πτώση της τιμής του χρυσού που σημειώνεται από τις αρχές του 2013 πολύ πιθανόν να συνεχιστεί -με τη χειραγώγηση των κεντρικών τραπεζών γιατί μόνο αυτές (άρα οι κυβερνήσεις) έχουν το υπέρτατο προνόμιο της παραγωγής χρημάτων χωρίς αντίκρισμα κι επομένως να ελέγχουν την αγορά αλλά και τις χρηματιστηριακές αξίες.