2 & 3χρωμος χρυσός (Α)

Δίχρωμη χρυσή αλυσίδα λαιμού
322,40 €
Δίχρωμη χρυσή αλυσίδα λαιμού
442,68 €